2017-18

December 6, 2017 Reorganizational Agenda
2. Item 5.3 (Pg. 1)
3. Item 5.4 (Pgs. 2-6)
4. Item 5.6 (Pg. 7)
5. Item 8.2 (Pgs. 8-14)
6. Item 8.3 (Pgs. 15)
7. Item 8.4 (Pgs. 16-152)
8. Item A.1 (Pgs. 153-160)
9. Item B.1 (Pgs. 161-196)
10. Item B.2 (Pgs. 197-198)
11. Item C. 2 (Pg. 199)
12 Item D.2 (Pgs. 200-205)

13. Item D.3 (Pgs. 206-208)
14. Item D.4 (Pgs. 209-211)
15. Item D.5 (Pgs. 212-216)
16. Item D.6 (Pg. 217)
17. Item D.7 (Pg. 218)
18. Item D.8 (Pgs. 219-221)
19. Item D.9 (Pgs. 222-240)
20. Item D.10 (Pgs. 241-350)
21. Item D.11 (Pgs. 351-352)

 

November 8, 2017 Agenda
2. Item 7.4 (Pgs. 1-5)
3. Item 8.1 (Pgs. 6-9)
4. Item A.1 (Pgs. 10-16)
5. Item B.1 (Pgs. 17-18)
6. Item B.2 (Pgs. 19-26)
7. Item B.3 (Pg. 27)
8. Item B.4 (Pg. 28)
9. Item C.1 (Pgs. 29-223)
10. Item C.2 (Pgs. 224-229)

 

October 11, 2017 Agenda Addendum2. Item 5.1 (Pgs. 1-5)
3. Item 5.2 (Pgs. 6-18)
4. Item 6.3 (Pgs. 19-25)
5. Item 6.4 (Pgs. 26-27)
6. Item A.1 (Pgs. 28-35)
7. Item A.2 (Pgs. 36-37)
8. Item A.3 (Pgs. 38-39)
9. Item B.1 (Pgs. 40-41)
10. Item B.2 (Pgs. 42-55)
11. Item B.3 (Pgs. 56-62)
12. Item B.4 (Pg. 63)
13. Item B.5 (Pgs. 64-68)
14. Item C.5 (Pg. 69)
15. Item C.6 (Pg. 70)
16. Item C.7 (Pg. 71)
17. Item C.8 (Pg. 72)
18. Item C.9 (Pg. 73)
19. Item C.10 (Pg. 74)
20. Item C.11 (Pg. 75)
21. Item C.12 (Pg. 76)
22. Item D.1 (Pgs. 77-83)
23. Item D.2 (Pgs. 84-92)
24. Item D.3 (Pgs. 94-104)
25. Item D.4 (Pgs. 105-106)
26. Item D.5 (Pgs. 107-108)
27. Item D.6 (Pg. 109)
28. Item D.7 (Pg. 110)
29. Item D.8 (Pgs. 111-121)
30. Item D.9 (Pgs. 122-123)
Minutes October 11, 2017

October 2, 2017 Special Board Meeting
Minutes

September 25, 2017 Special Board Meeting
Minutes

September 13, 2017 Agenda
2. Item 6.1 (Pgs. 1-177)
3. Item 6.2 (Pg. 178)
4. Item 7.1 (Pgs. 179-180)
5. Item 7.2 (Pgs. 181-182)
6. Item 7.4 (Pgs. 183-188)
7. Item A.1 (Pgs. 189-198)
8. Item B.1 (Pgs. 199-203)
9. Item B.2 (Pgs. 204-226)
10. Item B.3 (Pgs. 227-249)
11. Item C.1 (Pg. 250)
12. Item C.2 (Pg. 251)
13. Item C.3 (Pg. 252)
14. Item C.4 (Pg. 253)
15. Item C.6 (Pg. 254)
16. Item C.7 (Pg. 255)
17. Item C.8 (Pg. 256)
18. Item D.1 (Pgs. 257)
19. Item D.2 (Pg. 258)
20. Item D.3 (Pg. 259)
21. Item D.4 (Pg. 260)
22. Item D.5 (Pgs. 261-268)
23. Item 9.1 (Pgs. 269-283)
Minutes

August 9, 2017 Agenda ADDENDUM
2. Item 5.1 (Pgs. 1-3)
3. Item 5.2 (Pg. 4)
4. Item 5.3 (Pgs. 5-17)
5. Item 5.4 (Pgs. 18-19)
6. Item 5.5 (Pg. 20)
7. Item 5.7 (Pgs. 21-34)
8. Item 5.8 (Pg. 35)
9. Item A.1 (Pgs. 36-42)
10. Item A.2 (Pgs. 43-45)
11. Item A.3 (Pgs. 46-50)
12. Item B.1 (Pgs. 51-60)
13. Item B.2 (Pgs. 61-76)
14. Item B.3 (Pgs. 77-91)
15. Item B.4 (Pgs. 92-93)
16. Item B.5 (Pg. 94)
17. Item B.8 (Pgs. 95-106)
18. Item C.1 (Pg. 107)
19. Item C.2 (Pg. 108)
20. Item D.1 (Pg. 109)
21. Item D.2 (Pgs. 110-111)
22. Item D.3 (Pgs. 112-120)
23. Item D.4 (Pgs. 121-132)
24. Item D.5 (Pgs. 133-140)
25. Item D.6 (Pgs. 141-195)
26. Item D.7 (Pgs. 196-208)
27. Item 9.1 (Pgs. 209-210)
28. Item 9.2 (Pgs. 211-251)
29. ADDENDUM ITEM Item 5.9 (Pgs. 252-259)
Minutes

July 17, 2017 Special Board Meeting
Minutes